Serveis

L’Administració de Baricentro ha estat sempre una administració de loteries per a clients particulars.

Ens els darrers anys i amb la nova gestió, hem decidit continuar amb el client particular i, a més, oferir una sèrie de Serveis diferencials per a empreses, comerços, centres educacionals,…

Serveis per a Empreses
Serveis per a Centres Educatius
Serveis per a Botigues